Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda jest jednostką organizacyjną policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju, zwany dalej „Komendantem Miejskim”, realizuje zadania, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój.

Komendę nadzoruje właściwy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji jest obiekt Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Śląskiej 12.

 

Zakres działania Komendy określają przepisy:

Metryczka

Data publikacji 18.12.2012
Data modyfikacji 06.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Szust
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szust
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szust
do góry