Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Katowicach mogą zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować  bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat  stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju

 ul. Śląska 12
44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel. Oficera Dyżurnego KMP (32) 478 72 00
fax (32) 478 72 44

 

Wydziały Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

E-mail Telefon Fax Sekcja
komendant@jastrzebie.ka.policja.gov.pl (32) 478 72 12 ---------------- Sekretariat Komendanta
rd@jastrzebie.ka.policja.gov.pl (32) 478 72 96 ---------------- Wydział Ruchu Drogowego
pg@jastrzebie.ka.policja.gov.pl (32) 478 72 70 ---------------- Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą
kryminalny@jastrzebie.ka.policja.gov.pl (32) 478 72 80 ---------------- Wydział Kryminalny
prewencja@jastrzebie.ka.policja.gov.pl (32) 478 72 60 ---------------- Wydział Prewencji

 

Metryczka

Data publikacji 20.02.2017
Data modyfikacji 24.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szust
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry