Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji

Strona znajduje się w archiwum.

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Śląska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 

e-mail: komendant@jastrzebie.ka.policja.gov.pl

 

Informacje na temat  stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można uzyskać w Zespole Prezydialnym, nr tel. 32 47-87-222.

 

Metryczka

Data publikacji 26.08.2016
Data modyfikacji 26.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szust
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szust
do góry