Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Rejestry i ewidencje poszczególnych komórek organizacyjnych

Rejestry i ewidencje poszczególnych komórek organizacyjnych

Komendy Miejskiej Policji

w Jastrzębiu-Zdroju
 

 

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia. Informacje udzielanie są na wniosek z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ustawowym ograniczeniom w tym w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 

 

L.p.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

WYDZIAŁ PREZYDIALNY

1

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

2

Rejestr listów

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

3

Rejestr skarg i wniosków

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prezydialny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

1

Książka Etatowa

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

 Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

2

Rejestr rozkazów organizacyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kadr
i Szkolenia

 Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

 

1

 

Książki ewidencji sprzętu
w użytkowaniu KMP

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

 

nie jest publikowany

2

Ewidencja sprzętu w użyczeniu

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

3

Ewidencja mandatów karnych i gotówkowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

4

Książka ewidencji wypadków dotyczących służbowego sprzętu transportowego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

5

Książka wydanych upoważnień – zaświadczeń do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

6

Książka ewidencji materiałów w jednostce użytkującej

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

7

Rejestr ewidencji szkód

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

8

Rejestr składania ofert o zamówieniach publicznych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu
-Zdroju

nie jest publikowany

9

Rejestr prowadzonych postępowań o zamówieniach publicznych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

10

Ewidencja rachunków i faktur

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

WYDZIAŁ PREWENCJI

 1

 Rejestr spraw o wykroczenia

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

2

Dziennik korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

3

Ewidencja osób osadzonych

w PDOZ

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Prewencji

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

1

Rejestr zdarzeń drogowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

2

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

3

 Rejestr zatrzymanych praw jazdy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

4

Rejestry badań stanu trzeźwości przeprowadzanych na urządzeniu kontrolno-pomiarowym

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

5

Rejestr protokołów kontroli drogowej

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

6

 

Książka sporządzonych i przekazanych kart PRD

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

WYDZIAŁ KRYMINALNY

1

Rejestr śledztw i dochodzeń

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

2

Rejestr postępowań sprawdzających

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

3

Dziennik korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

4

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

5

Rejestr osób poszukiwanych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

6

Rejestr dowodów rzeczowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

7

Rejestr zatrzymanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

8

Rejestr dozorów

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wydział Kryminalny

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

1

Rejestr śledztw i dochodzeń

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

2

Rejestr postępowań sprawdzających

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

ZASPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

1

Rejestr zaświadczeń i informacji o wpisie do ewidencji kierowców

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół Informatyki i Łączności

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

2

Rejestr sprawdzeń osób w ewidencji kierowców

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół Informatyki i Łączności

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

 

WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1

Rejestr teczek dokumentów tajnych dzienników i książek ewidencyjnych wydziałów

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół Informatyki i Łączności

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

2

Rejestr akt postępowania sprawdzającego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół Informatyki i Łączności

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

 

3

Rejestr upoważnionych do przetwarzania donych osobowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół Informatyki i Łączności

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

4

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zespół Informatyki i Łączności

Komendant Miejski Policji

w Jastrzębiu-Zdroju

nie jest publikowany

 

Metryczka

Data publikacji 08.04.2011
Data modyfikacji 26.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Jastrzębie-Zdrój
Osoba udostępniająca informację:
Inez Biernacka
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szust
do góry